kpg-19

3) Buda Shakyamuni tailandês; metal; 28 cm; R$500